جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره: 91033001-034 داخلی (807 - آقای زین الدینی) و داخلی (812 - خانم صالحی) تماس حاصل فرمائید.